نویسنده = امید قادرزاده
تعداد مقالات: 1
1. بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 130-156

امید قادرزاده؛ احمد غلامی