دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیلی مردم‌شناختی درباره خودکشی در زاگرس میانی (استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1400

سیاوش قلی پور؛ نادر امیری


3. تغییرات مناسک عزاداری ماه محرم افغانستانی‌های مقیم شهر مشهد در گذر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1400

محمد محسن ظریف پویا؛ فاطمه صدر نبوی


4. بنیان‌های اسطوره‌ای و اجتماعی برون‌همسری (ازدواج‌موقت و چندهمسری) در شاهنامه، هنجارها و ناهنجاری‌های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

رضا جمشیدی؛ حسن حیدری؛ محسن ذوالفقاری


5. شناخت نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در بازآفرینی هویت فرهنگی-قومی مردم عرب استان خوزستان (با تأکید بر اینستاگرام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

سیدمعین موسوی سرشت؛ اسداله بابایی‌فرد