موضوعات = مردم شناسی
نقش والدین در تحول مصرف فرهنگی کودکان زیر هفت سال

دوره 20، شماره 37، اردیبهشت 1403، صفحه 37-67

شراره جلالی فراهانی؛ سهیلا علیرضانژاد


تحلیل جامعه‌شناختی نگرش‌های کلیشه‌ای و پیش‌داوری در میان اقوام ایرانی

دوره 20، شماره 37، اردیبهشت 1403، صفحه 69-93

علیرضا خانی؛ علیرضا محسنی تبریزی


سنگ‌نبشته سَرکُول الیگودرز، یادمانی از ساخت ایل‌راه بختیاری در عهد صفوی

دوره 20، شماره 37، اردیبهشت 1403، صفحه 95-123

حیات اله سرلک؛ عطا حسن‌پور


نگاهی به اشعار پروین اعتصامی از منظر مطالعات فرهنگی

دوره 20، شماره 37، اردیبهشت 1403، صفحه 179-198

نوازالله فرهادی


مردم‌شناسی فرهنگی قوم بلوچ؛ تأملی فرهنگی- تاریخی بر برخی از سنت‌های قوم بلوچ

دوره 20، شماره 37، اردیبهشت 1403، صفحه 263-286

عبدالطیف کاروانی؛ عبدالودود سپاهی


ارتباط میان سلامت روان و نحوه نگرش به نوروز

دوره 20، شماره 37، اردیبهشت 1403، صفحه 315-341

محیا یاریگرروش


امانت‌گذاری متوفی: سنت تدفین در میان کوچندگان بختیاری

دوره 18، شماره 32، شهریور 1400، صفحه 31-46

عادل آل حسن؛ بهناز ایل‌بیگی‌پور