کلیدواژه‌ها = تعزیه‌ی اصطلاح محور
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی)

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-112

اصغر شیرمحمدی