کلیدواژه‌ها = قنات
باورها و آیین‌های اجتماعی وابسته به قنات در شهرستان سراوان، بلوچستان

دوره 20، شماره 36، شهریور 1402، صفحه 147-170

حمیده چلوارفروش؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


داود آباد روستایی در پهنه ورامین

دوره 16، شماره 28، شهریور 1398، صفحه 83-112

جواد صفی نژاد