کلیدواژه‌ها = ایل بختیاری
آسیب شناسی وضعیت زنان بختیاری در خاطرات بی بی مریم بختیاری

دوره 17، شماره 30، اردیبهشت 1399، صفحه 337-356

محمود مهمان نواز


نظام ساختاری پوشاک در ایل بختیاری

دوره 15، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 41-62

مجید اسدی فارسانی؛ محمد تقی آشوری