نویسنده = �������������� ��������
گَهَنْبار سنتی چَهْرِه در شریف‌آباد اردکان

دوره 17، شماره 30، اردیبهشت 1399، صفحه 229-247

مهرداد قدردان؛ زهره زرشناس؛ آمنه ظاهری عبدوند