نویسنده = �������������� ������������
رد پای آیین کهن فروردیگان در مراسم چهارشنبه ‌سوری

دوره 16، شماره 28، شهریور 1398، صفحه 145-165

فرزانه گشتاسب


عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران

دوره 10، شماره 17، اسفند 1391، صفحه 114-131

فرزانه گشتاسب