نویسنده = ������������ ��������
بررسی طب سنتی در میان عشایر لار دماوند

دوره 19، شماره 35، بهمن 1401، صفحه 229-250

ژیلا مشیری؛ یعقوب جباریان