نویسنده = �������������� ����������������
رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی

دوره 14، شماره 24، شهریور 1395، صفحه 45-78

جلال الدین رفیع فر؛ محمدسعید زنهاری