نویسنده = ���������� �����������������
سنگ‌نبشته‌ میدان چوگان خلیل‌آباد، سندی از شاه‌بازی‌های عصر صفوی

دوره 18، شماره 32، شهریور 1400، صفحه 83-106

عطا حسن‌پور؛ حیات‌اله سرلک