نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تبیین مردم‌شناختی جوامع کوچ‌رو جنگجوی اوراسیا در شمال غرب ایران بر پایه فرهنگ مادی تدفین

دوره 18، شماره 32، شهریور 1400، صفحه 47-81

سید ایمان افضلی؛ فرشید ایروانی قدیم؛ احمد چایچی امیرخیز