نویسنده = ���������� �������������� ����������
رمز کیهانی گاو و نقش آن در نظام اسطوره‌ای در حوزه فرهنگی زاگرس و میان‌رودان

دوره 18، شماره 32، شهریور 1400، صفحه 125-152

دیانا رستمی نژادان؛ جلال الدین رفیع فر


مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان

دوره 13، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 98-129

دیانا رستمی نژادان