نویسنده = �������� ������ ������������ ����������
باورها و آیین‌های اجتماعی وابسته به قنات در شهرستان سراوان، بلوچستان

دوره 20، شماره 36، شهریور 1402، صفحه 147-170

حمیده چلوارفروش؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری