نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
چوب نوشته‌های سقف منازل آشتیان

دوره 17، شماره 30، اردیبهشت 1399، صفحه 289-335

اسدالله عبدلی آشتیانی