نویسنده = ������������ ��������
بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس

دوره 11، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 130-156

امید قادرزاده؛ احمد غلامی