نویسنده = ������������������ ��������
پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی)

دوره 12، شماره 20، شهریور 1393، صفحه 87-112

اصغر شیرمحمدی