نویسنده = جلال الدین رفیع فر
حق ارث در بین زنان عشایر (مورد مطالعه: طایفه سِیَل در شهرستان دلفان، استان لرستان)

دوره 19، شماره 35، بهمن 1401، صفحه 13-40

محبوبه بابایی؛ جلال الدین رفیع فر؛ حسین میرزایی


رمز کیهانی گاو و نقش آن در نظام اسطوره‌ای در حوزه فرهنگی زاگرس و میان‌رودان

دوره 18، شماره 32، شهریور 1400، صفحه 125-152

دیانا رستمی نژادان؛ جلال الدین رفیع فر


در سوگ استادی بی‌بدیل دکتر صادق ملک شهمیرزادی

دوره 18، شماره 32، شهریور 1400، صفحه 333-334

جلال الدین رفیع فر


به یاد اصغر کریمی مردم‌شناسی بی‌ادعا

دوره 17، شماره 31، مهر 1399

جلال الدین رفیع فر


مطالعه تطبیقی نقشمایه‌های حوزه هلیل‌رود و حماسه گیلگمش

دوره 17، شماره 30، اردیبهشت 1399، صفحه 151-196

ارغوان عبدالملکی؛ جلال الدین رفیع فر


سخنی کوتاه با اعضاء محترم کمیسیون نشریات علمی

دوره 16، شماره 29، اسفند 1398، صفحه 13-16

جلال الدین رفیع فر


به یاد دکتر غلامعباس توسلی (1313-1399) سی سال زیر سقف یک دانشکده

دوره 16، شماره 29، اسفند 1398، صفحه 223-225

جلال الدین رفیع فر


چراغانی ویترین خالی

دوره 16، شماره 28، شهریور 1398، صفحه 13-19

جلال الدین رفیع فر


ریشه‌یابی قوم سنگسر: یک بررسی تاریخی - باستان شناختی

دوره 16، شماره 28، شهریور 1398، صفحه 59-82

سید محمد چاووشی؛ جلال الدین رفیع فر


به یاد دکتر مسعود گلزاری / استادی پاک نهاد و خستگی ناپذیر

دوره 16، شماره 28، شهریور 1398، صفحه 245-249

جلال الدین رفیع فر


سهم آموزش عالی در کاهش بحران‌های اجتماعی

دوره 15، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 13-17

جلال الدین رفیع فر


به راه بادیه دانند قدر آب زلال

دوره 15، شماره 26، شهریور 1397، صفحه 13-16

جلال الدین رفیع فر


مردم‌شناسی در گذار: آشفتگی یا تحقیر

دوره 14، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 13-26

جلال الدین رفیع فر


چند نکته درباره شیوه ارزیابی انجمن‌های علمی

دوره 14، شماره 24، شهریور 1395، صفحه 11-13

جلال الدین رفیع فر


رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی

دوره 14، شماره 24، شهریور 1395، صفحه 45-78

جلال الدین رفیع فر؛ محمدسعید زنهاری


سخن سردبیر

دوره 13، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 11-12

جلال الدین رفیع فر


ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره

دوره 11، شماره 19، اسفند 1392، صفحه 43-84

لیلا خسروی؛ جلال الدین رفیع فر