نمایه نویسندگان

ا

 • ازکیا، مصطفی مطالعه پدیده ازدواج اجباری زنان در فجایع طبیعی (پیامدهای اجتماعی فاجعه در زنان بازمانده زلزله 1382 بم) [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 169-202]

ث

 • ثقفیان، سپیده سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 151-178]

چ

 • چاووشی، سید محمد اشارتگری زبان در روایتی از یک رسم سنتی سنگسری: یک مطالعه روایت‌پژوهی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 15-44]

ح

 • حقی، مریم رویکرد شاعران برجسته معاصر (پس از نیما یوشیج) به باورهای عامه [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 27-50]

خ

 • خانبابازاده، کیومرث تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 51-74]

ر

 • رضایتی کیشه خاله، محرم تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 51-74]
 • رفیع فر، جلال الدین چند نکته درباره شیوه ارزیابی انجمن‌های علمی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 11-13]
 • رفیع فر، جلال الدین رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 45-78]
 • رفیع فر، جلال الدین مردم‌شناسی در گذار: آشفتگی یا تحقیر [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 13-26]

ز

 • زنهاری، محمدسعید رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 45-78]

س

 • سیاهپور، کشواد جایگاه اجتماعی ـ سیاسی کدخدا در نظام ایلی: مطالعه‌ی موردی ایل بویراحمد از 1320 تا 1323 هجری شمسی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 107-127]
 • سعیدی، سعیده بازنمایی هویت در الگوی خوراک بررسی اتنوگرافیک تغییرات الگوی خوراک در میان مهاجران افغان بر اثر تجربه مهاجرت به ایران [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 79-106]

ش

 • شاه حسینی، علیرضا وادوش، وادوشا، بادوشا، تراز خلاقیت و ابتکار مختابادهای البرز شرقی در استفاده بهینه از نیروی انسانی [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 75-94]
 • شیرمحمدی، اصغر بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 95-114]

ع

 • علیرضانژاد، سهیلا عشق و جدایی: مطالعه ای مردم نگارانه در بین زنان شاغل و تحصیلکرده ساکن تهران [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 115-144]

ق

 • قاضیانی، فرح ناز کارکرد و نقوش وریس در گذار از کوچندگی به یکجانشینی در ایل بختیاری [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 145-168]

ک

 • کیانی، ندا مطالعه روابط ساختاری تاچه و نمکدان چهارمحال و بختیاری با رویکرد مردم‌شناسی هنر [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 129-149]
 • کمال الدینی، معصومه مطالعه پدیده ازدواج اجباری زنان در فجایع طبیعی (پیامدهای اجتماعی فاجعه در زنان بازمانده زلزله 1382 بم) [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 169-202]

و

 • ودادهیر، ابوعلی سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 151-178]

ه

 • هاشمی‌خواه، زینب زایمان طبیعی به مثابه هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در مادران نخست‌زا [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 179-215]