نمایه نویسندگان

پ

 • پویافر، محمدرضا بررسی دموکراتیک‌شدن فرهنگ در عصر مشروطه [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 11-42]

خ

 • خسروی، لیلا ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 43-84]

ر

 • رضایتی، محرم تحلیل نمونه وار ساختاری - کارکردی نماد های قدرت در اشعار خاقانی [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 23-42]
 • رفیع فر، جلال الدین ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 43-84]

س

 • سلطان زاده، حسین بررسی دیدگاه فارابی ، ابن خلدون و بورکهارت درباره هنرهای اسلامی [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 43-68]

ش

 • شیخ بیکلو، بابک نمادگرایی آیینی در دوره نوسنگی اولیه: نگاهی به گوبکلی در جنوب شرقی ترکیه [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 69-100]

ع

 • عسگری، نصراله اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 138-159]
 • عنبری، موسی ستایش های شادمانه الگوی موثر شادزیستی مردمی در ایران [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 101-129]

غ

 • غلامی، احمد بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 130-156]

ف

 • فیاضی کیا، محمد مهدی آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 160-188]

ق

 • قادرزاده، امید بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 130-156]
 • قاسمی، پروین روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 85-117]

ک

 • کریم پور، نسرین تحلیل نمونه وار ساختاری - کارکردی نماد های قدرت در اشعار خاقانی [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 23-42]

م

 • محبی، حمیدرضا تحلیل کارکرد های دلالتی پیکره ی انسان در دستگاه نشانه ای ایران ساسانی [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 157-194]
 • مشیری، ژیلا مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 118-138]
 • مهرپویا، عباس زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 158-183]

ن

 • ندیم، مصطفی بازنمایی تحول در چند عنصر شهری در شهر شیراز در نیمه اول قرن بیستم بر اساس تحلیل چند عکس [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 139-156]
 • نقاشیان، بیتا تاریخ جهانی، خِرد، و ایده‌ی پیشرفت بنیادهای مردم‌شناسی کلاسیک در دستگاه فلسفه‌ی تاریخ هگلی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 157-180]

ی

 • یوسفیان کناری، محمد جعفر آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 160-188]