نمایه نویسندگان

ا

  • احمدی، عمار بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 11-30]

پ

  • پورفرج، اکبر تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 31-60]

ح

  • حقیقی، رضا مطالعه ایل‌راه‌های کبیرکوه در دوره مفرغ از دیدگاه قوم– باستان‌شناسی؛ مطالعه موردی: ایل زنگنه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 61-86]

ش

  • شیرمحمدی، اصغر پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 87-112]

ع

  • عزیزی، علیرضا جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 113-137]

م

  • مظاهری، خداکرم مطالعه ایل‌راه‌های کبیرکوه در دوره مفرغ از دیدگاه قوم– باستان‌شناسی؛ مطالعه موردی: ایل زنگنه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 61-86]