نمایه نویسندگان

آ

 • آخرتی، علی کبوتربازی، گِرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 15-42]
 • آقایی، بهروز بافتار جغرافیایی و باستان‌شناسی دام‌پروران تمام‌وقت در زاگرس جنوبی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 13-55]

ا

 • احمدی، عمار بررسی انسان‌شناختی موسیقی ساز عاشیقی آذربایجان در حماسه‌خوانی و حماسه‌نوازی تاریخ مردم ایران از عصر صفویه تا معاصر [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 11-30]
 • احمدآبادی آرانی، نجمه انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 13-28]
 • ازکیا، مصطفی جستاری در نقد و بررسی کتاب اصلاحات ارضی در ایران؛ اثر آ.ک.اس لمبتون [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 56-71]
 • ازکیا، مصطفی مطالعه پدیده ازدواج اجباری زنان در فجایع طبیعی (پیامدهای اجتماعی فاجعه در زنان بازمانده زلزله 1382 بم) [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 169-202]
 • اسفاری، میترا پویایی هویتی غربت‌ها «مطالعه‌ی اتنوگرافیک هادوری در چهارراه‌های تهران» [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 11-37]
 • الیاسی، فاضل تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]
 • امیری، حیدر نظام سنتی آبیاری در اهرم [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 164-182]
 • اویسی فردویی، قاسم آسیب شناسی خانواده‌های جانبازان قطع نخاعی: یک مطالعه با رویکرد نظریه زمینه‌ای [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 17-47]

ب

 • باقری، بهادر زن در آینه ضرب المثل های ایرانی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 29-52]
 • باقری، فاطمه زن در آینه ضرب المثل های ایرانی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 29-52]

پ

 • پویافر، محمدرضا بررسی دموکراتیک‌شدن فرهنگ در عصر مشروطه [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 11-42]
 • پورفرج، اکبر تحلیل قاپ‌بازی به عنوان قدیمی‌ترین و پراستمرارترین بازی در ایران براساس داده‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 31-60]

ت

 • تقوی، عابد نقش مراکز شهری در پویایی مناسبات اقتصادی عصر صفوی (مطالعات موردی: اصفهان ، بندرعباس ، فرح آباد ساری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 43-62]

ث

 • ثقفیان، سپیده سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 151-178]

ج

 • جعفری، مریم نگاه جنسیتی به باورهای عامیانه در زمینه نازایی، حفظ جنین و پیشگویی جنسیت فرزند (مطالعه موردی شهر گراش) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 161-178]

چ

 • چاووشی، سید محمد اشارتگری زبان در روایتی از یک رسم سنتی سنگسری: یک مطالعه روایت‌پژوهی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 15-44]
 • چقلوند، محمد موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 72-97]

ح

 • حسنی، سید قاسم از امر ایلی تا امر قومی در ایران [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 38-61]
 • حسن‌پور، محسن جایگاه داستان‌های ایرانی در کتاب‌های فارسی مقطع ابتدایی و تأثیر آن بر شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 63-86]
 • حقی، مریم رویکرد شاعران برجسته معاصر (پس از نیما یوشیج) به باورهای عامه [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 27-50]
 • حقیقی، رضا مطالعه ایل‌راه‌های کبیرکوه در دوره مفرغ از دیدگاه قوم– باستان‌شناسی؛ مطالعه موردی: ایل زنگنه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 61-86]
 • حقیقی، رضا انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 135-156]

خ

 • خانبابازاده، کیومرث تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 51-74]
 • خدایی، ابراهیم پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]
 • خسروی، لیلا ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 43-84]

د

 • دریاب، سمن دگردیسی عاطفه و امر جنسی [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 62-91]

ر

 • رایگانی، ابراهیم بررسی جنبه های مردم شناسانه ی مار در فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد (جنوب‌غرب ایران) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 49-71]
 • رستمی نژادان، دیانا مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 98-129]
 • رضایتی، محرم تحلیل نمونه وار ساختاری - کارکردی نماد های قدرت در اشعار خاقانی [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 23-42]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم تداخل آوایی در جمله‌های دوزبانه‌های فارسی– تالشی و تالشی– فارسی [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 51-74]
 • رفیع فر، جلال الدین ظروف مجسمه‌ای جانورسان کلماکره [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 43-84]
 • رفیع فر، جلال الدین سخن سردبیر [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 11-12]
 • رفیع فر، جلال الدین چند نکته درباره شیوه ارزیابی انجمن‌های علمی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 11-13]
 • رفیع فر، جلال الدین رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 45-78]
 • رفیع فر، جلال الدین مردم‌شناسی در گذار: آشفتگی یا تحقیر [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 13-26]
 • رفیع فر، جلال الدین به راه بادیه دانند قدر آب زلال [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 13-16]

ز

 • زرقی، محمد بررسی نقش ساختار اقتصادی و فرهنگی طبقات اجتماعی در روند رشد و توسعه عکاسی سده 19 ایران [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 130-159]
 • زنهاری، محمدسعید رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 45-78]

س

 • ساداتی، سید محمدهانی خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 67-115]
 • سیاهپور، کشواد جایگاه اجتماعی ـ سیاسی کدخدا در نظام ایلی: مطالعه‌ی موردی ایل بویراحمد از 1320 تا 1323 هجری شمسی [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 107-127]
 • سعیدی، سعیده بازنمایی هویت در الگوی خوراک بررسی اتنوگرافیک تغییرات الگوی خوراک در میان مهاجران افغان بر اثر تجربه مهاجرت به ایران [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 79-106]
 • سلطان زاده، حسین بررسی دیدگاه فارابی ، ابن خلدون و بورکهارت درباره هنرهای اسلامی [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 43-68]

ش

 • شاه حسینی، علیرضا وادوش، وادوشا، بادوشا، تراز خلاقیت و ابتکار مختابادهای البرز شرقی در استفاده بهینه از نیروی انسانی [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 75-94]
 • شیخ بیکلو، بابک نمادگرایی آیینی در دوره نوسنگی اولیه: نگاهی به گوبکلی در جنوب شرقی ترکیه [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 69-100]
 • شیرمحمدی، اصغر پژوهشی درباره منشأ آیین تعزیه (شبیه‌خوانی) [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 87-112]
 • شیرمحمدی، اصغر بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 95-114]

ص

 • صابری افتخاری، عارفه باور به وجود نیروی فوق‌طبیعی در اشیاء در فرهنگ عامه مردم ایران (فتیشیزم = شیءباوری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 87-113]

ط

 • طرهانی، حسین تحلیل مفهوم "منفعت عمومی" در ساختار آگاهی اجتماعی (مورد مطالعاتی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 73-100]

ع

 • عابدینی، سمانه بررسی عوامل تأثیرگذار بر خشونت خیابانی علیه زنان با استفاده از روش‌شناسی مشارکتی معطوف به کنش - PAR [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 92-12]
 • عزیزی، علیرضا جای دادن فرهنگ در بازی قدرت: بررسی شیوه‏های بروز روابط قدرت در شوخی‏های روزمره در یک چایخانه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 113-137]
 • عسگری، نصراله اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 138-159]
 • علیرضانژاد، سهیلا عشق و جدایی: مطالعه ای مردم نگارانه در بین زنان شاغل و تحصیلکرده ساکن تهران [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 115-144]
 • عنبری، موسی ستایش های شادمانه الگوی موثر شادزیستی مردمی در ایران [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 101-129]
 • عنبری، موسی بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 160-193]

غ

 • غلامی، احمد بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 130-156]
 • غلامی گوزالبلاغ، احمد تفسیر معناگرایی شیوه‌های درمان‌گری عامیانه (بررسی دریافت مردم ساکن در مناطق جنوب آذربایجا‏ن‏غربی از درمان‌گری عامیانه) [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 121-148]

ف

 • فیاضی کیا، محمد مهدی آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 160-188]
 • فدائی، ایمان تحلیل مفهوم "منفعت عمومی" در ساختار آگاهی اجتماعی (مورد مطالعاتی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 73-100]
 • فرمهینی فراهانی، محسن انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 13-28]

ق

 • قادرزاده، امید بازسازی روایت زندگی به تناظر آلبوم های عکس [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 130-156]
 • قاسمی، یارمحمد مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 157-183]
 • قاسمی، پروین روابط قومی "تهدید" یا "فرصت" برای انسجام اجتماعی شهرها؟؛ بررسی مکانیزم‌های مقاومت مردمی در برابر سیاست-های شهری در محله اسلام‌آباد کرج [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 85-117]
 • قاضیانی، فرح ناز کارکرد و نقوش وریس در گذار از کوچندگی به یکجانشینی در ایل بختیاری [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 145-168]

ک

 • کاظمی، سمیه بررسی انسان شناختی هنرهای تزیینی در نخل گردانی محله «هِردَه» ابیانه [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 116-141]
 • کیانی، ندا مطالعه روابط ساختاری تاچه و نمکدان چهارمحال و بختیاری با رویکرد مردم‌شناسی هنر [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 129-149]
 • کریم پور، نسرین تحلیل نمونه وار ساختاری - کارکردی نماد های قدرت در اشعار خاقانی [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 23-42]
 • کریم پور، نسرین بررسی و تحلیل بازی‌های کودکانه قرن ششم هجری به استناد اشعار خاقانی شروانی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 194-218]
 • کمال الدینی، معصومه مطالعه پدیده ازدواج اجباری زنان در فجایع طبیعی (پیامدهای اجتماعی فاجعه در زنان بازمانده زلزله 1382 بم) [دوره 14، شماره 25، 1397، صفحه 169-202]
 • کوشکی، رضا موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 72-97]

گ

 • گشتاسب، فرزانه عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 114-131]

م

 • مجیدی خامنه، فریده مفهوم مراقبت از والدین سالمند براساس تجربه زیسته مراقبین خانوادگی در تهران(یک مطالعه پدیدارشناختی) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 101-134]
 • محبی، حمیدرضا تحلیل کارکرد های دلالتی پیکره ی انسان در دستگاه نشانه ای ایران ساسانی [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 157-194]
 • محمدی، بیوک مردم‌نگاری معناشناختی از الگوی فرهنگی «آبرو» معانی، مصادیق و کارکردها [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 132-162]
 • مختاریان، بهار آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 163-195]
 • مشیری، ژیلا مراسم طلب باران در حوزه کویری ایران [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 118-138]
 • مظاهری، خداکرم مطالعه ایل‌راه‌های کبیرکوه در دوره مفرغ از دیدگاه قوم– باستان‌شناسی؛ مطالعه موردی: ایل زنگنه [دوره 12، شماره 20، 1393، صفحه 61-86]
 • مظاهری، خداکرم انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 135-156]
 • ملک، مهران آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 163-195]
 • منصوری مقدم، منصور مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 157-183]
 • مهدوی، محمد صادق مفهوم مراقبت از والدین سالمند براساس تجربه زیسته مراقبین خانوادگی در تهران(یک مطالعه پدیدارشناختی) [دوره 15، شماره 26، 1397، صفحه 101-134]
 • مهرپویا، عباس زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه [دوره 11، شماره 18، 1393، صفحه 158-183]
 • موسی پور، ابراهیم زندگی حرفه ای مُکاریان / چارواداران در ساختار سنتی حمل ونقل در دوره اسلامی: یک تاریخ اجتماعی [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 142-160]

ن

 • نجف‌زاده قبادی، امید‌علی تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 149-163]
 • ندیم، مصطفی نظام سنتی آبیاری در اهرم [دوره 13، شماره 22، 1394، صفحه 164-182]
 • ندیم، مصطفی بازنمایی تحول در چند عنصر شهری در شهر شیراز در نیمه اول قرن بیستم بر اساس تحلیل چند عکس [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 139-156]
 • نصرتی، محمود پیچیدگی و چندسویگی جریان فرهنگ در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی موسیقی مراسم عروسی در لرستان) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 53-66]
 • نقاشیان، بیتا تاریخ جهانی، خِرد، و ایده‌ی پیشرفت بنیادهای مردم‌شناسی کلاسیک در دستگاه فلسفه‌ی تاریخ هگلی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 157-180]
 • نوروزی، فاطمه نگاه جنسیتی به باورهای عامیانه در زمینه نازایی، حفظ جنین و پیشگویی جنسیت فرزند (مطالعه موردی شهر گراش) [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 161-178]

و

 • ودادهیر، ابوعلی سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 151-178]
 • ودادهیر، ابوعلی خام گیاه خواری به مثابه یک فرهنگ [دوره 10، شماره 16، 1391، صفحه 67-115]

ه

 • هاشمی‌خواه، زینب زایمان طبیعی به مثابه هراس اجتماعی مطالعه پدیدارشناختی زایمان طبیعی در مادران نخست‌زا [دوره 14، شماره 24، 1396، صفحه 179-215]
 • هاشمی زرج آبادی، حسن نقش مراکز شهری در پویایی مناسبات اقتصادی عصر صفوی (مطالعات موردی: اصفهان ، بندرعباس ، فرح آباد ساری) [دوره 10، شماره 17، 1391، صفحه 43-62]

ی

 • یوسفیان کناری، محمد جعفر آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 160-188]
 • یوسف‌وند، سامان بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 160-193]