دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. معرفی مراسم نوروزی بی بی گردی در بخش نیمبلوک شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

فریبا کاهنی؛ رقیه زعفرانلو


2. بررسی مردم‌شناختی فرهنگ کفتربازی در گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

جواد نظری مقدم


3. فرایند تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی ایل قشقایی در عصر پهلوی‌ها از دیدگاه مردم‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

زرآسا رجایی دستغیب؛ حمیدرضا حقیقت؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم


4. شناخت گیاهان دارویی اثرگذار در باورهای مردم و درمانگری مبتنی بر دانش بومی در الوند­کوه همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

بهمن رحیمی؛ آزاده حیدر پور