دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

فرایند تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی ایل قشقایی در عصر پهلوی‌ها از دیدگاه مردم‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

زرآسا رجایی دستغیب؛ حمیدرضا حقیقت؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم


تولید سوخت از فضله دامی در یک جامعه روستایی و نقش زنان و کودکان در فرآوری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

احمد سهرابی نیا؛ مهدی خداوردی


بررسی طب سنتی در میان عشایر لار دماوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

ژیلا مشیری؛ یعقوب جباریان


دگرگونی‌ در سبک زندگی خان‌های بختیاری پس از انقلاب مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

غفار پوربختیار


مطالعه مردم‌شناختی روستای گلین از توابع شهرستان سنندج با استفاده از رویکرد تک‌نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

زانیار گفتاری؛ محمدامین خراسانی


حق ارث در بین زنان عشایر (مورد مطالعه طایفه سیل در شهرستان دلفان، استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

محبوبه بابایی؛ حسین میرزایی


تحلیل و تطبیق نقوش دست‌بافته‌های عشایر قشقایی با نقوش صخره‌ای مسیرهای کوچ و سکونتگاه‌های آنها در استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

فهیمه فانی؛ احمدعلی اسدی