کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 4
1. نظام ساختاری پوشاک در ایل بختیاری

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-62

مجید اسدی فارسانی؛ محمد تقی آشوری


4. زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1392، صفحه 158-183

عباس مهرپویا