کلیدواژه‌ها = امر ایلی
تعداد مقالات: 1
1. از امر ایلی تا امر قومی در ایران

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 38-61

سید قاسم حسنی