کلیدواژه‌ها = غلات
تعداد مقالات: 1
1. انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-156

خداکرم مظاهری؛ رضا حقیقی