کلیدواژه‌ها = بختیاری
دگرگونی‌ در سبک زندگی خان‌های بختیاری پس از انقلاب مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

غفار پوربختیار


امانت‌گذاری متوفی: سنت تدفین در میان کوچندگان بختیاری

دوره 18، شماره 32، شهریور 1400، صفحه 31-46

عادل آل حسن؛ بهناز ایل‌بیگی‌پور