کلیدواژه‌ها = تخت سلطنت
تعداد مقالات: 1
1. نشانه - انسان شناسی دیداری جایگاه سریر در نگارگری ایرانی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-40

مریم احمدی