کلیدواژه‌ها = اتنوگرافی خانواده و سکسوالیته
سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن

دوره 14، شماره 24، شهریور 1395، صفحه 151-178

سپیده ثقفیان؛ ابوعلی ودادهیر