کلیدواژه‌ها = قوم پارس
تعداد مقالات: 1
1. رعایت اعتدال مزاج و میانه‌روی دو اصل مهم در فرهنگ غذایی پارسیان عهد هخامنشی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-78

جلال الدین رفیع فر؛ محمدسعید زنهاری