نویسنده = ایرج تنهاتن ناصری
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر زندگینامه زنده ‌یاد دکتر عباس زریاب خوئی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 283-298

ایرج تنهاتن ناصری