نویسنده = رضا کوشکی
تعداد مقالات: 1
1. موزه‌ها و هویت‌ها، تحلیلی مردم‌شناختی از بازدید موزه

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 72-97

محمد چقلوند؛ رضا کوشکی