نویسنده = محمد مهدی فیاضی کیا
تعداد مقالات: 1
1. آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 160-188

محمد جعفر یوسفیان کناری؛ محمد مهدی فیاضی کیا