نویسنده = امید‌علی نجف‌زاده قبادی
تعداد مقالات: 1
1. تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-163

امید‌علی نجف‌زاده قبادی