تعداد مقالات: 89
76. بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 160-193

موسی عنبری؛ سامان یوسف‌وند


77. سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-178

سپیده ثقفیان؛ ابوعلی ودادهیر


78. کارکرد و نقوش وریس در گذار از کوچندگی به یکجانشینی در ایل بختیاری

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-168

فرح ناز قاضیانی


79. آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد)

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-195

مهران ملک؛ بهار مختاریان


82. آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1392، صفحه 160-188

محمد جعفر یوسفیان کناری؛ محمد مهدی فیاضی کیا


86. مطالعه‏ ی زمینه ‏ایی عملکرد جوانان شهر یزد: کنشگر در کشاکش ساخت و برساخت فضای اجتماع

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 181-219

زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی


87. «مردم‌شناسی» یا «انسان‌شناسی»: ترادف، انتخاب و تضاد

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 221-241

قباد رضائی


88. معرفی بیست و پنج جلد از دوفصلنامه ‏«نامه انسان شناسی»(1396-1381)

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 243-282

مرتضی ادیبی


89. مروری بر زندگینامه زنده ‌یاد دکتر عباس زریاب خوئی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 283-298

ایرج تنهاتن ناصری