تعداد مقالات: 78
51. مردم‌شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1395، صفحه 98-129

دیانا رستمی نژادان


53. بررسی منشأ مهاجران اولیه رودهن

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-114

اصغر شیرمحمدی


54. عروج کیخسرو در روایات شفاهی مردم ایران

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1391، صفحه 114-131

فرزانه گشتاسب


56. انبارهای ذخیره غلات در شهرستان بدره: کارکردهای آشکار و پنهان

دوره 15، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-156

خداکرم مظاهری؛ رضا حقیقی


58. تقویم لکی و مقایسه آن با سایر تقویم‌های ایران باستان

دوره 13، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-163

امید‌علی نجف‌زاده قبادی


66. مطالعه مردم شناختی نظام غذایی عشایر استان ایلام

دوره 15، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 157-183

منصور منصوری مقدم؛ یارمحمد قاسمی


67. نظام سنتی آبیاری در اهرم

دوره 13، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 164-182

مصطفی ندیم؛ حیدر امیری


68. اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1393، صفحه 138-159

نصراله عسگری


69. زمین داستان: همکناری زمین و فرهنگ در بستر اندیشه

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1393، صفحه 158-183

عباس مهرپویا


70. بازخوانی و نقد روش‌شناختی مطالعات توسعه اجتماعات محلی

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1395، صفحه 160-193

موسی عنبری؛ سامان یوسف‌وند


71. سکسوالیته در مردم‌شناسی شکل‌گیری و تحولات مفهومی و پژوهشی جاری و آتی آن

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-178

سپیده ثقفیان؛ ابوعلی ودادهیر


72. کارکرد و نقوش وریس در گذار از کوچندگی به یکجانشینی در ایل بختیاری

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-168

فرح ناز قاضیانی


73. آیکونوگرافی نماد عقاب و مار در آثار جیرفت (هزاره سوم قبل از میلاد)

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-195

مهران ملک؛ بهار مختاریان


75. آیین و بازتاب‌های نمایشی آن در سبکِ زندگی مذهبیِ ایرانیان؛ رویکردی انسان‌شناختی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1393، صفحه 160-188

محمد جعفر یوسفیان کناری؛ محمد مهدی فیاضی کیا